1992 он – Монгол улсын худалдааны салбарт ажиллаж эхэлсэн.
1998 он – Монгол улсын хэмжээнд худалдаа үйлчилгээний салбарт ажиллаж байгаа бүх цэгт хүрч ажиллах болсон.
2005 он – Компанийн нэрийг МӨНХИЙН ТҮНШЛЭЛ ХХК болгож өөрчилсөн.
2006 он – Азийн № 1 зэрэглэлтэй LOTTE Confectionary компанийн Монгол улс дахь онцгой эрхтэй борлуулагч болсон.
2007 он- 10,000 куб.метр өөрийн эзэмшлийн хүнсний олон улсын стандартад нийцсэн агуулахыг ашиглалтанд оруулсан.
2008 он- Улаанбаатар хотын зүүн хэсгийн хэрэглэгчдэд зориулж нэрийн барааны ТҮНШЛЭЛ-1 бөөний худалдааны төвийг нээсэн.
2009 он- Олон улсын шаардлага хангасан борлуулалт, санхүүгийн нэгдсэн систем нэвтрүүлсэн.
2010 он- Улаанбаатар хотын баруун хэсгийн хэрэглэгчдэд зориулж нэрийн барааны ТҮНШЛЭЛ-2 бөөний худалдааны төвийг нээсэн.
2010 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл Оюутолгой уурхайн ханган нийлүүгчээр гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж байна.
2011 он – Дэлхийн хэмжээний FOOD EMPIRE компанийн албан ёсны борлуулатын эрхийг авсан. Нийт ажиллагсадын тоо 50+ болсон.
2012 он – Монгол Оросын хамтарсан Улаанбаатар Хувь Нийлүүлсэн Нийгэмлэг-ийн тэргүүний нийлүүлэгч компаниар шалгарсан.
2013 он – Жилийн худалдааны эргэлт 5 сая ам.долларт хүрсэн.
2014 он – Монгол улсын хэмжээнд нийт 30 гаруй түгээлтийн тээврийн хэрэгсэлээр борлуулалт хийж байна.
2015 он – Тухайн жилийн зүүн хойд Азийн хэмжээнд “Бүсийн шилдэг борлуулагч”-аар шалгарсан. Харилцагч байгуулагуудын тэргүүний 35 ажиллагсадыг БНСУ-аар аялуулсан.
2016 он –